Jongeren

Veel jongeren zijn zich tijdens en na de Coronacrises somber gaan voelen. Je vrienden bijna niet meer zien, veel binnen zitten, weinig bewegen en weinig sociale activiteiten hebben er voor gezorgd dat veel jongeren zich letterlijk opgesloten voelen in zichzelf. Het sluiten van de scholen tijdens de lockdowns heeft ertoe geleid dat veel jongeren zich onder druk gezet voelden. Verscheidene jongeren hebben hierdoor psychische klachten ontwikkelt als angst, depressie, eenzaamheid, stress en slaapproblemen. Voor veel jongeren is het moeilijk om met de onzekerheid van een snel veranderende wereld om te gaan. Als de toekomst er plotseling onzeker en weinig rooskleurig uit komt te zien is het moeilijk om in verbinding te blijven met jezelf en de wereld om je heen. Een hele uitdaging om dan positief en zelfverzekerd te blijven.

Jongeren zitten in een leeftijdsfase die grenst aan volwassenheid. Aan de ene kant kunnen ze al heel zelfstandig zijn en zelfstandig optreden. Aan de andere kant voelen ze ook nog een sterke affectieve band met hun veilige vertrouwde omgeving. Dit zorgt ervoor dat jongeren vaak kwetsbaarder zijn dan je in eerste instantie zou denken. Ze lijken vaak zelfverzekerd maar hun weerbaarheid (wat betreft het uiten van gevoelens) moet nog groeien. Voor veel jongeren is dit een periode van afscheid nemen en nieuwe contacten aangaan. Vaak is er een sterke behoefte om relaties aan te gaan met leeftijdgenoten om meningen en gevoelens te kunnen delen. Dit gaat dikwijls gepaard met een opstandige houding naar waarden en normen in de maatschappij. Niet meer willen luisteren naar feedback, adviezen, op of aanmerkingen. Deze fase van opstandigheid is echter nodig wil een jongere later als hij volwassen is zelfstandig keuzes kunnen maken en zelfstandig beslissingen kunnen nemen. Bij een goede ontwikkeling is deze opstandige maar noodzakelijke periode van voorbijgaande aard.

Jongeren ervaren tegenwoordig steeds meer druk om te presteren. Ze stellen steeds hogere eisen aan zichzelf. Maar ook de druk van social media, opleiding en omgeving kan ervoor zorgen dat jongeren zich onzeker voelen. Ze zijn bang dat ze niet aan de verwachtingen kunnen voldoen en daardoor buiten de boot vallen. Met name de social media spelen hierin een grote rol. Op social media wordt meestal een eenzijdig beeld geschetst waarin iedereen het naar zijn zin heeft en leuke dingen doet. Dit leidt bij veel jongeren tot het gevoel ook aan dit ideaalbeeld te moeten voldoen en een interessant of nog interessanter leven te moeten gaan leiden. Dit zorgt ervoor dat jongeren zich steeds meer onder druk gezet voelen, stress ervaren en klachten kunnen gaan ontwikkelen van lusteloosheid en depressieve aard.

Haptotherapie helpt jongeren om zich te uiten in hun gevoelens. Wat heb je beleefd, wat voel je, wat is wel of niet goed voor je? Je mag zijn wie je bent en je bent goed zoals je bent. Je leert keuzes te maken, grenzen aan te geven en zelf beslissingen te nemen. Je ontdekt hoe je jezelf kunt blijven in elke situatie. Hierdoor krijg je meer inzicht in wie je bent, waar je staat en hoe je richting kunt geven aan je leven.

Haptotherapie voor kinderen

Je bent super dol op je kind, apetrots en hij of zij is een fantastische zoon of dochter. En toch… het loopt niet helemaal zoals je gehoopt of gedroomd had. Je merkt dat je kind niet zo lekker in zijn vel zit. Kinderen met problemen in hun emotionele ontwikkeling geven dit vaak aan door te huilen, vervelend te doen, hyperactief gedrag te vertonen of door zich juist terug te trekken. Haptonomie voor kinderen is geschikt bij:

  • Kinderen met psychosomatische klachten
  • Gedragsproblemen
  • Faalangst
  • Sociale onhandigheid
  • Trauma’s
  • Disbalans in cognitieve en emotionele ontwikkeling
  • Pestgedrag (pesters en gepesten)
  • Hechtingsproblemen
  • Klachten gerelateerd aan Corona, somber, moedeloos, eenzaam, stress, prikkelbaar, piekeren, angstig, gevoelens van onzekerheid en machteloosheid.

@atelierapart

De ouders/verzorgers worden zoveel mogelijk bij de therapie betrokken een vervullen daarbij een belangrijke ondersteunende rol. Op een speelse manier worden haptonomische oefeningen aangeboden die erop gericht zijn de veilige en warme band tussen ouder en kind (nog meer) te verstevigen. Door de haptotherapie zullen kinderen zich meer ontspannen en zich beter verbonden voelen met zichzelf en de wereld om zich heen. Hierdoor ontwikkelen ze meer zelfvertrouwen en komen ze zekerder in het leven te staan. Hij of zij maakt makkelijk vriendjes en alles verloopt beter.

Kinderen en jongeren zijn van harte welkom in de praktijk! Haptotherapie is immers voor iedereen van jong tot oud en leeftijd maakt daarin geen verschil.