Klachtenprocedure-Wkkgz

Zoals aangegeven ben ik lid van de beroepsvereniging VVH en daardoor opgenomen in het Register van GZ-Haptotherapeuten. Hierdoor val ik automatisch onder de klachtenprocedure van de vereniging. Deze voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg, afgekort de Wkkgz. Als je een klacht hebt over de behandeling, dan kun je dit altijd aan mij kenbaar maken. Mochten we er samen niet uitkomen dan kun je hulp inschakelen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Via mijn beroepsvereniging ben ik aangesloten bij de Stichting Zorggeschil. Deze geschilleninstantie is erkend door het ministerie van VWS in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg, de Wkkgz. Naast deze klachten en geschillenregeling val ik eveneens onder het tuchtrecht. De uitvoering van het tuchtrecht is in handen van de Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie. De Commissie onderzoekt uw klacht eerst en verklaart deze vervolgens gegrond of ongegrond.

Deze klachtenprocedure is uitsluitend van toepassing op in het Register van GZ-haptotherapeuten opgenomen haptotherapeuten.