Privacyverklaring

Praktijk voor haptotherapie Willy Konter, Westersingel 4, 8931 CK Leeuwarden

Als eigenaar van de praktijk ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals weergegeven is in deze privacyverklaring.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn. En die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, zoals bijvoorbeeld jouw huisarts, medebehandelaar, of bedrijfarts.

Je kunt van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke gegevens. En dat ik ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens van jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Als haptotherapeut ben ik gebonden aan de wettelijke bewaartermijn van het cliƫntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van jouw gegevens zal ik je eerst informeren en hiervoor expliciet toestemming vragen.

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden: – Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming. – Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. – Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing en super/intervisie.

Een beperkt deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiĆ«le administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverlener stelt het verplicht om van jou de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor de vergoeding: – Jouw naam, adres en woonplaats. – Je geboortedatum. – De datum van je behandeling. – De beschrijving van je behandeling, genoemd; Haptotherapie behandeling. – De kosten van het consult.

Het spreekt voor zich dat ik zorgvuldig en vertrouwelijk met je gegevens omga. Bovenal hecht ik daarbij veel waarde aan de geheimhoudingsplicht die ik als haptotherapeut heb.

Willy Konter